Agalma

 


……i al•ludint al vell savi va dir :
"Dins d’aquest embolcall tosc i grotesc amb el que es presenta hi ha quelcom preciós, excepcional i a l’hora enigmàtic que el fa estimable.  Quan escolto les paraules que contenen la seva saviesa el meu cor fa saltirons. Es l’agalma, que s’amaga en el seu interior, el que esperona el meu desig".


Plató, “El Banquet”

 

 

Doneu la paraula als nens i tot escoltant-la descobriu la saviesa que conte.  Deixeu que siguin protagonistes de les seves eleccions. Acompanyeu-los respectuosament a recórrer el seu camí a traves dels enigmes que li planteja la vida.